Tagged: งานครัว พัทยา

PizzaMakerCareer 0

สาขาพัทยา – กุ๊กพิซซ่า, ผู้ช่วยกุ๊กพิซซ่า (Pizza Maker)

<<กลับไปดูตำแหน่งงานทั้งหมด คุณสมบัติ – เพศ ชาย อายุ 20-30 ปี – มีความอดทนสูง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง – มีประสพการณ์ทำงานงานครัวใดๆก็ได้อย่างน้อย 6 เดือน หน้าที่รับผิดชอบ – ทำพิซซ่าตามมาตรฐานของร้าน (ไม่จำเป็นต้องเคยทำพิซซ่า ร้านจะฝึกหัดให้) – ตรวจเช็ควัตถุดิบ สวัสดิการ – รายได้ประจำต่อเดือน 12,000++ (เงินเดือน + ทิป) – ประกันสังคม – ชุดยูนิฟอร์ม...